VASTUUNJAKO

Taloyhtiön rakennuksen ja huoneistojen eri osien, laitteiden ja järjestelmien kunnossapitovastuu jakautuu asunto-osakeyhtiölain mukaan osakkaiden ja taloyhtiön kesken. Kiinteistöliiton julkaisu

Taloyhtiön
Vastuunjakotaulukko 2019
osakkaalle ja asukkaalle

on jaettu jokaiseen asuntoon. Se kertoo miten kunnossapitovastuu jakautuu osakkaan ja taloyhtiön välillä. Taulukko määrittelee selvät rajat kunnossapitovastuulle ja ehkäisee tarpeetonta kiistelyä. Epäselvissä tilanteissa ja ohjeiden käytännön soveltamisesta voi kekustella isännöitsijän kanssa.