TOIMINTA VAARA-, ONNETTOMUUS- JA HÄIRIÖTAPAUKSISSA

TAPATURMAT JA SAIRAUSKOHTAUKSET

Selvitä mitä on tapahtunut

Tarkista potilaan tila
Tarkista onko potilas heräteltävissä puhuttelemalla tai ravistamalla?

Tarkista hengitys
Jos potilas ei herää, tarkista hengitys

Siirrä oikeaan asentoon

Tee hätäilmoitus
Heti kun olet selvittänyt potilaan tilan ja havainnut, että kyseessä on hätätilanne,
soita numeroon 112 ja kerro:

Jos havaitset potilaan tilassa muutoksia ennen pelastuslaitoksen yksikön saapumista, soita uudelleen numeroon 112.

Ensiapu
Jos sinulla on ensiaputaitoja, selvitä tarvitseeko potilas

Tarvittaessa kutsu paikalle osaava henkilö.

Opasta ja kerro
Pelastushenkilöiden tai sairaankuljetuksen tullessa paikalle

VESIVAHINGOT

Selvitä etukäteen liitäntäletkujen kunto ja huoneiston vesisulun sijainti


Sulkuhanat ovat (liian) pienen luukun takana. Kaikki kolme hanaa eivät ehkä ole suoraan nähtävissä.
Huom. 6. kerroksen sulkuhanat ovat porraskäytävän puolella.

Veden tulviessa lattialle putkirikon, liitosvian tai muun syyn johdosta

TULIPALO

Jos tulipalo syttyy tilassa, jossa itse olet, toimi seuraavasti tai jaa seuraavat tehtavät, jos
auttajia on useita

Poistumaan kehotetut (eivät välittömässä vaarassa olevat) sulkevat koneet ja laitteet, ikkunat sekä kaikki ovet ja poistuvat ennalta määrätylle kokoontumispaikalle.

Kerrostalopaloissa savu- ja palokaasut pääsevät usein leviämään porraskäytävään täyttäen sen kokonaan näkyväisyyden jäädessä vain muutamaan kymmeneen senttimetriin. Savu on lisäksi erittäin myrkyllistä, jonka hengittäminen aiheuttaa menehtymisen erittäin nopeasti.

Jos palo on muualla ja porraskäytävässä on savua, toimi seuraavasti

Kerrostaloissa jokainen asunto on tehty omaksi palo-osastokseen,josta palon leviäminen toiseen asuntoon on estetty rakenteellisin toimenpitein. Savuisessa porraskäytävässä altistuu myrkyllisille kaasuille.Hyppääminen parvekkeelta johtaa vakaviin vammoihin.

Jos tarvitset pelastusapua, mene parvekkeelle tai ikkunan luo ja herätä huomiota

Laske varmuuden vuoksi vettä ammeeseen, ämpäriin tai lavuaareihin.

Jos savu tai kuumuus uhkaa asuntoasi

Noudata viranomaisten antamia ohjeita.

SÄHKÖKATKOS

Sähkökatkos voi olla valtakunnallinen, alueellinen tai koskea vain taloyhtiötä

MURTO JA ILKIVALTA

Asukkaiden poissa ollessa murtomiesten pääsyä voidaan ehkäistä

ULKOISET VAARAT

Ulkoisia vaaratilanteita ovat

Ukoisista vaaroista ilmoitetaan yleisellä vaaramerkillä sekä radion ja TV:n kautta tulevilla tiedotteilla ja ohjeilla. Kaasuvaaratilanteessa on vältettävä hegittämästä myrkyllistä kaasua. Säteilyvaarassa on suojauduttava ilmassa leviävien radioaktiivisten hiukkasten kosketukselta.Toimi silloin seuraavasti.

Rakennuksesta on pyrittävä tekemään mahdollisimman tiivis, ettei radioaktiivisia hiukkasia tai kaasuja tunkeutuisi sisälle. Tiivistämisessä tulee huomioida myös postiluukun, ilmastointi- ja savuhormien sekä kaikkien muiden rakojen ja aukkojen tukkiminen.Tiivistämiseen voi käyttää muovipusseja tai –kalvoa, teippiä ja tiivistemassoja.

Säteilyvaaratilanteessa noudatetaan lisäksi seuraavia ohjeita.

YLEINEN VAARAMERKKI

Ulkona kuuluva yleinen vaaramerkki on yhden minuutin pituinen nouseva ja laskeva äänimerkki. Nousevan jakson pituus on 7 sekuntia ja laskevan jakson pituus samoin 7 sekuntia. VIranomaiset voivat kuuluttaa varoituksia myös muilla tavoin.

Yleinen vaaramerkki tarkoittaa väestöä uhkaavaa välitöntä vaaraa. Varoitus annetaan taajamissa kiinteällä ulkohälytinjärjestelmällä ja taajamien ulkopuolella kulkuneuvoon asennetuilla liikkuvilla hälyttimillä. Vaara ohi -merkki on yhden minuutin mittainen tasainen äänimerkki. Se on ilmoitus siitä, että uhka tai vaara on ohi.

Väestön varoittamista testataan joka kuukauden ensimmäisenä arkimaanantaina klo 12 soittamalla kokeilumerkki, joka on 7 sekunnin pituinen tasainen ääni

Toimi näin kuultuasi yleisen vaaramerkin:

Ulkona kuullessasi yleisen vaaramekin

HÄTÄILMOITUKSEN TEKO

  1. Soita hätäpuhelu itse, jos voit. Numero 112
  2. Kerro, mitä on tapahtunut.
  3. Kerro tarkka osoite ja kunta.
  4. Vastaa kysymyksiin
  5. Toimi annettujen ohjeiden mukaan.
  6. Lopeta puhelu vasta saatuasi luvan

VÄESTÖNSUOJA

Väestönsuoja sijaitsee Panimokatu 23, sisäänkäynti on A-portaan vierestä. Taloyhtiölle varattu suoja on yhteinen naapuritaloyhtiöiden kanssa. Suoja otetaan käyttöön viranomaisten määräyksestä.

TALON TURVALLISUUSHENKILÖT

Talolla ei ole nimettyjä turvallisuushenkilöitä. Pelastuslain mukaan taloyhtiön turvallisuudesta vastaa kulloinkin voimassa oleva taloyhtiön hallitus.

YHTEYSTIETOJA

Isännöitsija Lahden Isännöitsijätoimisto Oy
Tiina Tillqvist
(03) 876 8824
050 431 8405
Huolto Kiinteistöhuolto P. Pitkänen Oy
päivystyspuhelin 0500 715 653
Huotomies Jukka Hämäläinen
050 557 7035
Hissihuolto KONE Hissit Oy
Päivystysnumero 0800 150 63
 

LISÄOHJEITA

Jokaiseen asuntoon on jaettun Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) julkaisema vihkonen Kerrostalon paloturvallisuus paremmaksi, joka laajasti käsittelee paloturvallisuuteen liittyviä asioiota.

LINKKEJÄ