TALOTURVALLISUUS

Pelastuslain mukaan asuintalojen on varauduttava säädösten mukaiseen suojelutoimintaan turvallisen asuinympäristön toteuttamiseksi. Talon on noudatettava rakenteisiin ja järjestelyihin liittyviä turvallisuusmääräyksiä, tehtävä pelastussuunnitelma sekä annettava asukkaille ohjeet erilaisten onnettumuus- , vaara- ja vahinkotilanteiden varalta.

Pelastuslain mukaan taloyhtiön turvallisuudesta vastaa kulloinkin voimassa oleva taloyhtiön hallitus

Turvallisuusohjeet

As Oy Lahden Mattssonin Kulmalle on laadittu viranomaismallin mkainen pelastussuunnitelma. Sen tarkoituksena on asukkaiden, omaisuuden ja ympäristön suojaaminen erilaisissa vaaratilanteissa. Talon turvallisuushenkilöstön tehtävä on asukkaiden opastaminen vahinkojen välttämiseksi kodeissa ja yhteistiloissa sekä ohjeistaminen oikeaan toimintaan onnettomuuksien ja vaaratilanteiden tapahtuessa.

Pelastussuunnitelman keskeiset asiat on koottu turvallisuusohjeeseen, jonka tunteminen ja noudattaminen edistävät turvallisuutta asunnoissa ja yhteisissä tiloissa. Todennäköiset vaaratilanteet aiheutuvat talossa tapahtuvista sairaskohtauksista ja onnettomuuksista sekä tulipalosta. Viranomaiset painottavat lisäksi talon ulkopuolelta tuleviin vaaratilanteisiin varautumista. Tällaisia ovat lähellä tapahtuva kaasuvuoto sekä etäältäkin tuleva ydinsaasteen laskeuma (säteilyvaara).

Havainnot normaalioloissa henkilö- tai taloturvallisuuteen vaikuttavista haitoista, vaaroista tai riskeistä pyydetään ilmoittamaan tilanteesta riippuen huoltomiehelle, isännöisijälle tai turvallisuuspäällikölle.