HUONEISTOREMONTIT

Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajalla on oikeus tehdä huoneistossaan kunnossapito- ja muutostöitä. Osakkeenomistajan on kuitenkin etukäteen ja kirjallisesti ilmoitettava taloyhtiölle muutos- ja kunnossapitotöistä, jotka voivat vaikuttaa taloyhtiön tai toisen osakkeenomistajan vastuulla olevaan tilaan taikka toisen osakkeenomistajan huoneiston käyttämiseen. Taloyhtiöllä on oikeus asettaa muutostyölle tarvittaessa ehtoja.

Suomen Isännöintiliitto,  Suomen Kiinteistöliitto, Suomen kuluttajaliitto ja Oikeusministeriö ovat laatineet oppaan  kunnossapito- ja muutostöitä koskevasta osakkaan ilmoitusvelvollisuudesta sekä ilmoituksen käsittelystä perittävistä maksuista. Oppaassa kerrotaan, kuka päättää osakkaalta perittävistä maksuista ja kenelle maksut peritään. Siitä selviää myös, mitä töitä ilmoitusvelvollisuus koskee ja mitä maksuja ilmoituksista saa periä. Niinikään oppaassa selvitetään, miten yksittäisen ilmoituksen käsittelykulut on määritettävä. Yhtiö noudattaa näitä periaatteita ja täsmentää niitä omilla ohjeillaan.

Hallitus on laatinut remonttiohjeen osakehuoneiston kunnossapito- ja muutostöihin liittyvistä asioista, joita osakas on asunto-osakeyhtiölain mukaan velvollinen noudattamaan. Remontit pyydetään ilmoittamaan tarkoitukseen laaditulla remontti-ilmoituslomakkeella. Lomakkeella tehdään osakkaan selvitys toteutettavasta työstä, taloyhtiön lausunto aiotusta työstä sekä taloyhtiön hyväksyntä tehdylle työlle. Yksinkertainen ilmoitus- ja hyväksymismenettely hyödyttää sekä osakasta että taloyhtiötä: osakas voi olla varma siitä, ettei hänen aloittamiaan töitä keskeytetä tai määrätä jopa purettavaksi, ja taloyhtiössä voidaan paremmin valvoa esimerkiksi vesieristyksiä ja siten ehkäistä kosteusvauriot.