AS OY LAHDEN MATTSSONIN KULMAN PALO- JA HENKILÖTURVALLISUUS

Turvallisuusjärjestelyjen organisointi

 1. Johdanto
 2. Henkilöstö
 3. Tietoja kiinteistöstä
 4. Rakennuksesta poistuminen ja kokoontumispaikat
 5. Suojautuminen
 6. Talon liittyminen Päijät-Hämeen pelastustoimeen
 7. Muu turvallisuus

Liitteet

 1. Vaaratilanteet, niiden vaikutukset ja toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi
 2. Toiminta vaara-, onnettomuus- ja häiriötapauksissa
 3. Suojelumateriaali
 4. Turvallisuuspäällikön vuotuiset turvatarkastukset ja tarkastuslistat
 5. Toimenpiteet väestönsuojaa käyttökuntoon laitettaessa
 6. Kotivara
 7. Kiinteistön asemapiirros, rakennuksen ja väestönsuojan pohjapiirros

Suunnitelman jakelu


Suunnitelma tarkastettu 30.06.2013
Suunnitelma hyväksytty hallituksessa
09.07.2013
Asukkaille tiedotettu pelastussuunnitelmasta      07.2013
Palotarkastus talossa suoritettu
          2013