MALLASPARKIN JA TALOYHTIÖIDEN TYÖNJAKO JA HOITOPERIAATTEET

Malskin maa-alueen oston ja kaavoituksen yhteydessä tekivät rakentajat keskenään ja Lahden kaupungin kanssa sekä perustettavien ja rakennettavien taloyhtiöiden nimissä koko aluetta koskevia sopimuksia, joissa sovittiin mm. koko alueen viiden korttelin autopaikoituksesta ja yleisten alueiden rakentamisesta. Lisäksi sovittiin paikoitushallin ja yhteispiha-alueiden kiinteistönhoidollisista järjestelyistä sekä kustannusjaon periaatteista.

Tehtävien toteuttajaksi perustettiin Mallasparkki Oy. Lisäksi tehtiin alla luetellut sopimukset,

Yhteisjärjestelysopimuksen tärkeimmät ehdot

Mallasparkin tehtävät

Mallasparkki Oy perustettiin rakennuttamaan Malskin alueen yhteinen pysäköintilaitos, yhteispiha-alueet sekä kadut ja muut yleiset alueet. Yhteispiha-alueet ovat valmiina ja  pysäköintilaitos on osittain valmiina. Mallasparkin rakentamisvastuulla olleet kadut, yleiset alueet ja katuvalaistus on jo luovutettu Lahden kaupungille. Mallasparkki omistaa pysäköintilaitoksen ja hoitaa sen ja yhteispiha-alueiden ylläpidon ja huollon yhtiöjärjestyksensä mukaan omakustannusperiaatteella. Tähän se perii taloyhtiöiltä hoitovastiketta.

Malskin rakentamattomat/purkamattomat alueet ovat TYL Malskin (työyhteenliittymä Skanska-Lemminkäinen, yhtiöt: Kiinteistö Oy Lahden Uusi Panimo ja Kiinteistö Oy Lahden Vanha Panimo) hallussa ja hoidossa.

Mallasparkin isännöintiä hoitaa isännöintitoimisto Reim Lahti,. Parkkihallin ja piha-alueiden huollon hoitaa RTK-Palvelu Oy.

Mallasparkin ja asunto-osakeyhtiöiden suhde

Mallasparkki Oy:ssä on 591 osaketta, joista kukin oikeuttaa hallitsemaan yhtä autopaikkaa pysäköintihallissa. Alueen asunto-osakeyhtiöt ovat Mallasparkki Oy:n osakkaita sillä osakemäärällä, jotka kyseiselle asunto-osakeyhtiölle on autopaikkoina jaettu. Asunto-osakeyhtiöt omistavat autotallipaikkansa ja Mallasparkki autohallipaikat.

Alueen rakennetut asunto-osakeyhtiöt eli Mallasparkin osakasyhtiöt ovat maksaneet pysäköintilaitoksen rakentamisesta osakkeitaan vastaavan kustannusosuuden. Näihin kustannuksiin asukas on osallistunut ostamallaan autohalliosakkeella. Yhteispiha-alueista, kaduista ja katuvalaistuksesta kustannusosuus on määräytynyt tonttien rakennusoikeudesta. Nämä kustannukset on peritty asukkailta asunto-osakkeen hinnassa.

Osakasyhtiöt maksavat pysäköintihallin käyttö- ja ylläpitokustannukset osakekohtaisella hoitovastikkeella. Yhteispiha-alueiden käyttö- ja ylläpitokustannuksiin Mallasparkki perii erillistä hoitovastiketta, joka määräytyy tonttien rakennusoikeuksien mukaan.

Mallasparkin osakkeiden omistusoikeus on toistaiseksi pidätetty perustajaosakkaille eli rakennusaikaisille rakentajayhtiöille. Osakkeet siirretään osakasyhtiöille pysäköintilaitoksen tultua valmiiksi. Tämän takia osakasyhtiöt eli asuntoyhtiöt eivät toistaiseksi voi osallistua Mallasparkki Oy:n hallintoon.