JÄTEHUOLTO

Talossamme on hyvin kattava jätteiden keruupiste, joka on yhteinen naapurikiinteistöjen kanssa. Jätteidenkeruuhuone sijaitsee autohallissa sisäänajoväylän varrella. Jätehuoneen ovessa on koodilukko, jonka avaustunnus on jaettu jokaiseen huoneistoon. Lahden kaupungin lajitteluohjeiden mukaan meidän kiinteistössämme tulee olla astiat bio-, energia-, kaatopaikka-, keräyspaperi- ja keräyskartonkijätteille. Lisäksi lajitteluun on lisätty pienmetalli ja talouslasin keräysastiat. Jätteiden kuljetuksesta taloyhtiöllä on yhdessä naapurikiinteistöjen kanssa sopimus jätekuljetusyrityksen kanssa.

Päijät-Hämeen Jätehuolto (PHJ)

PHJ on 13 kunnan omistama osakeyhtiö, joka hoitaa osakaskuntiensa jätteiden käsittely-, hyödyntämis- ja kehittämistehtävät sekä jäteneuvonnan. Seuraavat ohjeet ovat PHJ:n antamia ohjeita jätteiden lajitteluun.

BIOJÄTE

Eloperäinen kompostoituva jäte

ENERGIAJÄTE

Puu-, pahvi-  ja muovipohjainen jäte ja tekstiilit

Energiajätteeseen ei saa laittaa

Valuta ja huuhtaise purkit ja tölkit sekä marinaadeja sisältävät pakkaukset.

SEKAJÄTE

Materiaalikierrätykseen kelpaamaton jäte (kaatokaikkajäte)

KERÄYSPAPERI

Postiluukusta tullut paperi ja toimistopaperi

Ethän niputa lehtiä narulla tai pakkausteipillä. Ei muovikasseja eikä ruskeita paperikasseja.

KERÄYSKARTONKI

Pahvi- ja paperipakkausjäte

SÄÄSTÄ TILAA - LITISTÄ PAKKAUKSET! Huuhtele tai valuta esimerkiksi piimäpurkki ennen litistämistä. Pakkaa maito- yms. tölkit litistettyinä yhden tölkin sisään. Ei muovipusseja eikä styroksia.

LASI

Lasipakkaukset, pullot ja purkit, jotka ovat läpinäkyvää lasia

Älä laita lasiastiaan.

PIENMETALLI

Pahvi- ja paperipakkausjäte

Suuret metallijätteet tulee toimittaa keräysasemalle.

MUUT JÄTTEET

Remontti- ja purkujätteitä, vaarallisia jätteitä eli ongelmajätteitä, sähkö- ja elektroniikkalaiteromua (SER) sekä risuja ja haravointijätteitä vastaanotetaan Kujalan jätekeskuksessa ja kaikilla pienjäteasemilla.