ASUNNON HUOLTO-OHJE

Asukkaan on pidettävä huolta asunnostaan, olipa hän asunnon omistaja tai vuokralainen. Asukkaan/osakkaan huoltovastuulle kuuluvat kohteet ja asiat on kerrottu jäljempänä olevissa ohjeissa. Samoin luetellaan taloyhtiön vastuulle kuuluvat kohteet ja asiat, joiden vioista ja puutteista asukas on velvoitettu ilmoittamaan isännöitsijälle tai huoltoyhtiölle. Osakkaan ja taloyhtiön välinen kunnossapito- ja korjausvastuu on määritelty vastuunjakotaulukossa, joka on jaettu asunnon omistajille.

Asunnon rakenteiden, varusteiden ja laitteiden täyttäessä kohta kymmenen vuotta alkavat monet normaalista kulumisesta ja laitteiden ikääntymisestä aiheutuvat viat tulla esiin tai vikaantumisen riski suurenee. Säännöllisellä huollolla ja korjauksilla voidaan säilyttää laitteiden käytettävyys ja luotettavuus. Laitteiden uusiminen tulee ennen pitkää ajankohtaiseksi jo senkin takia, että uudet laitteet ovat ominaisuuksiltaan ja energiatarpeiltaan vanhoja tehokkaampia. Tämä koskee erityisesti keittiön kodinkoneita.

Tähän ohjeeseen on koottu omassa taloyhtiössämme esiintyvät huolto- ja valvontakohteet, joista on huolehdittava asunnon kunnon säilyttämiseksi.

WC ja kylpyhuone

Kosteusongelmien välttämiseksi on seurattava, että kosteiden tilojen seinä- ja lattiapinnat ovat ehjät, vesikalusteet (WC-istuin, käsienpesuallas, putket, hanat) toimivat oikein ja viemärit vetävät kunnolla. Talomme asuntojen kosteissa tiloissa on lattialämmitys, joka merkittävästi edistää tilojen kuivana pysymistä.

WC-istuin kuuluu taloyhtiön vastuulle. Istuimen vioista ja vesivuodosta on ilmoitettava huoltoyhtiölle. Asukas voi vaihtaa istuimeen haluamansa kannen mutta on silloin vastuussa sen kunnosta.

Käsienpesualtaan ja sen vesilukon puhdistaminen kuuluu asukkaalle. Vesilukko (hajulukko) on syytä puhdistaa vähintään kaksi kertaa vuodessa. Vesilukon alapäässä on tulppa, joka avautuu kiertämällä. Puhdistamisen jälkeen tulppa kierretään takaisin. On tarkistettava, että tulpassa oleva tiiviste asettuu oikein.

Asunnon lattiakaivojen puhdistus kuuluu asukkaalle. Kylpyhuoneissa on kaksi kaivoa, joihin yhdistyy saunan kaivo ja pesukoneen poistoputki. Kaivot on puhdistettava pari kertaa vuodessa ja aina, kun kaivo ei vedä kunnolla.

Lattiakaivossa on irrotettava vesilukko, jonka kansi irtoaa nostamalla. Mahdollisesti tarvitaan työkalua. Puhdistamiseen on syytä käyttää käsineitä ja harjaa. Kannen takaisin pano on tehtävä huolellisesti. Ohjauskolojen on osuttava kohdalleen ja tiivisteen pitää pysyä paikallaan. Saunan kaivossa ei ole vesilukkoa. Se voidaan puhdistaa vesihuuhtelulla. 

Lattiakaivossa voi käyttää lisäsuodatinta, joka kerää hiukset ja muut roskat helposti puhdistettavalle alustalle.

Hanojen ja putkistojen korjaaminen kuuluu taloyhtiölle. Jos hanoissa tai putkiliitoksissa havaitaan vuotoja, ilmoitetaan siitä huoltoyhtiölle. Hanan juoksuputken tai käsisuihkun päässä olevan poresuuttimen voi puhdistaa itse. Suihkuletkun ja suihkupään sekä pesualtaan käsisuihkun letkun ja suihkupään kunnossapidosta vastaa osakas. Monesti letku joudutaan uusimaan. Tarvittaessa voi pyytää apua huoltomieheltä.

Lattian ja seinien kunnossapito kuuluu osakkaalle. Laatat ja laattasaumat tulee pitää siisteinä ja tarkkailtava niiden kuntoa. Havaitut murtumat tai saumavauriot on syytä korjata välittömästi, jotta ei aiheutuisi vesivahinkoa.

Pyykinpesukoneelle on paikka kylpyhuoneessa. Koneen vesi- ja viemäri- ja sähköliitännöille on valmiit paikat. Asiakas vastaa, että koneen liitäntäletkut ja sähköjohto ovat kunnossa. Poisto- ja täyttöletkut on syytä vaihtaa 10 vuoden välein. Kun kone ei ole käytössä, kannattaa sulkea vesihana, jotta vesipaine ei kuormita täyttöletkua.

Sauna

Saunottaessa on syytä lisätä ilmanvaihdon nopeutta (asento III tai IIII). Se helpottaa hengittämistä. Saunomisen jälkeen saunan kuivatus nopeutuu suuremmalla puhallinnopeudella.

Sähkökiukaan huolto kuuluu osakkaalle. Tarkista, että kiukaan aikakytkin ja termostaatti toimivat oikein. Kivien raoista voi havaita hehkuvatko kaikki kolme vastusta. Kiukaan käytöstä riippuen kivet on syytä vaihtaa muutaman vuoden välein.

Keittiö

Keittiön kaapistojen, pöytien, altaiden ja laitteiden kunnossapito kuuluu osakkaalle. Taloyhtiön vastuulla ovat vesi- ja viemärikalusteet sekä sähköliitäntäpisteet. Asukas kuitenkin vastaa vesilukkojen puhdistuksesta ja valvoo kalusteiden toimintakuntoa.

Astianpesualtaan viemäriliitäntä on mutkikas putkiyhdistelmä, jossa oleva vesilukko on puhdistettava pari kertaa vuodessa. Putkiston liitosten irrottamisessa on vaarana, että putkistoa ei saa enää tiiviiksi, joten suositellaan, että vesilukon puhdistamiseen käytetään sopivaa putkenavausainetta.

Keittiön kylmälaitteet (jääkaappi ja pakastin) saattavat huoltamattomina aiheuttaa vesi- tai palovaaran. Jääkapissa tiivistyvä vesi valuu kaapin alla olevaan haihdutuskaukaloon. Jos veden valumakanava tukkeutuu, vesi valuu kaapin sisältä lattialle. Pakastin on syytä sulattaa ainakin kerran vuodessa ja silloin, kun huurretta on kertynyt yli 0,5 cm kylmäpinnoille. Kylmäkoneiden taustat on puhdistettava pölystä.

Astianpesukoneen poisto- ja täyttöletkujen kunnossapito kuuluu asukkaalle. Letkut on hyvä vaihtaa 10 vuoden välein. Kun kone ei ole käytössä, kannattaa sulkea vesihana, jotta vesipaine ei kuormita täyttöletkua. Astiapesukoneen putkistojen puhdistus on syytä tehdä muutaman kerran vuodessa erityisellä puhdistusaineella. Aine poistaa putkistoon kertynyttä kalkkia ja rasvaa. Se parantaa pesutulosta ja ehkäisee putkistojen puhki syöpymistä.

Liesituuletin kuuluu asunnon varusteisiin. Siinä oleva rasvasuodattimen puhdistus kuuluu asukkaalle. Rasvasuodatin on metallinen ja se voidaan pestä käsin lämpimällä vedellä ja saippualla tai astiapesukoneessa. Liesituulettimessa olevan lampun vaihto kuuluu asukkaalle. Liesituulettimen päälle/pois kytkemistoiminta ja poistokanavointi on taloyhtiön vastuulla.

Parveke

Parvekkeen ja parvekelasien korjaus kuuluu taloyhtiölle. Asukas vastaa parvekkeen puhtaanapidosta. Parvekkeen pesuun voi käyttää vettä. Lattialle tuleva vesi poistuu lattian vesikourun päässä olevaan parvekeviemäriin, jonka suuaukko täytyy pitää puhtaana.

Siirrettävien parvekelasien pesu voidaan tehdä lasin molemmilta puolilta, kun laseja käännetään sopiviin asentoihin. Parvekkeeen alalasien pesu ulkopuolelta on hieman hankalaa ulkopuolella olevan vaakatangon takia. Tämä tanko voidaan pesun ajaksi irrottaa vipuamalla se irti kiinnikkeistään. On varottava pudottamasta tankoa.

Ilmanvaihto

Kussakin asunnossa on oma ilmastointikone, jonka tehoa asukas voi itse säätää. Toimiva ilmanvaihto vaikuttaa asumismukavuuteen ja -terveyteen. Riittävä ilmanvaihto poistaa myös rakenteita haittaavaa kosteutta. Ilmanvaihtokonetta ei pidä koskaan pysäyttää vaikka asunnossa ei oleskeltaisikaan. Ilmanvaihtokoneessa on lämmön talteenottotoiminto, joka lämmityskaudella pidetään aina päällä. Kesäisin sen voi sammuttaa.

Ilmastointikoneiden suodattimien vaihdon ja koneen muun huollon hoitaa taloyhtiö kaksi kertaa vuodessa. Jos on tarvetta tiheämpään suodattimien vaihtoon, asukas hoitaa sen omatoimisesti. Tarvittaessa suodattimet voi puhdistaa imuroimalla.

Tulo- ja poistoilmaventtiilien puhdistaminen kuluu asukkaalle. Venttiilit ovat ilmastointikoneesta lähtevien kanavien päissä.

Tuloilmaventtiili on likainen silloin, kun sen ulkopintaan on kertynyt pölyä. Ulkopinnan pyyhkiminen kostealla riittää. Tarvittaessa venttiilin voi irrottaa. Venttiili kiinnittyy jousilla kanavaputkeen.


Poistoilmaventtiili kaipaa puhdistusta silloin, kun sen pintaan ja rakoon on kertynyt pölyä ja rasvaa. Puhdistus tehdään pyyhkimällä kostealla rievulla. Tarvittaessa venttiili irrotetaan kiertämällä sitä ulkoreunasta vastapäivään. Venttiilin keskiön asentoa ei saa muuttaa. Venttiilien takaa paljastuvia kanavaputkia voi pyyhkiä ja imuroida.
Sähkölaitteet

Asunnon kiinteän sähköverkon laitteiden kunnossapito kuuluu taloyhtiölle. Viallisista pistorasioista, valaisinkytkimistä ja muista kiinteän sähköverkon laitteista tulee ilmoittaa huoltoyhtiölle.

Kiinteän verkon sähköasennukset kuuluvat alan ammattilaiselle, jolla on tarvittava ammattipätevyys. Asukas saa itse kiinnittää valaisimet valmiisiin valaisinliittimiin sekä vaihtaa lampun valaisimeen. Kiinteisiin asennuksiin saa puuttua korkeintaan irrottamalla rasioiden ja kytkinten peitekannet esim. tapetoinnin tai maalauksen ajaksi. Jatkojohtoja saa käyttää siirrettävien laitteiden kytkemiseen.

Asunnon sähkötaulussa on automaattisulakkeet, jotka laukeavat oikosulusta tai ylikuormituksesta. Lauenneen sulakkeen kytkin on ala-asennossa. Sulake palautetaan toimintakuntoon kääntämällä kytkin yläasentoon. Asuntojen kosteiden tilojen pistorasiat on liitetty vikavirtasuojan taakse. Vikavirtasuoja katkaisee jännitteen pistorasiasta, jos siihen liitettyyn laitteeseen tulee esim. kosteuden takia eristysvika. Piirin sulake ei välttämättä laukea. Vikavirtasuojan testaus on syytä suorittaa sähkötaulussa olevan ohjeen mukaan puolen vuoden välein. Lauennut vikavirtasuoja palautetaan toimintakuntoon kääntämällä sen vipu yläasentoon.

Jatkojohdoilla voidaan tuoda sähköä sinne missä ei ole pistorasioita. Jatkojohtoon voidaan liittää useita siirrettäviä laitteita mutta on varottava ylikuormitusta, jos mukana on suuritehoisia laitteita. Huono liitos suuritehoisilla laitteilla aiheuttaa lämpöä, mikä on tunnettavissa pistokkeen kuumenemisena (palovaara).

Lämpöpatterit

Pattereiden toiminnan ja mahdollisten vuotojen seuraaminen kuuluu asukkaalle. Lämmityskaudella patteriventtiilin tulee toimia siten, että ääriasennoissa (auki/kiinni) patterin lämpö muuttuu (kuuma/kylmä). Patteriventtiiliin haetaan oikea asento sopivan huonelämpötilan saamiseksi. Venttiilin toimintahäiriöistä ja vuodoista ilmoitetaan huoltoyhtiölle.

Palovaroitin

Asunnoissa on paristolla toimivat palovaroittimet. Niiden kunnossapito on asukkaan vastuulla. Palovaroittimen toiminta on tarkastettava ainakin kerran vuodessa.

Palovaroittimen koestusnappia painamalla todetaan palovaroittimen kunto. Toimiva palovaroitin alkaa piipata. Jos mitään ei tapahdu, paristo on lopussa tai varoitin on rikki. On heti vaihdettava uusi paristo tai jos se ei auta pitää hankkia uusi palovaroitin. Jos palovaroitin piippaa itsekseen silloin tällöin, varoittimen virta on lopussa ja paristo on uusittava.