ENERGIA JA VESI

Asuinkiinteistön hoitokustannuksista n. 40 % muodostuu energian ja veden kulutuksesta. Tulevina vuosina energian ja veden hankinnan kustannukset kasvavat ja siitä aiheutuu korotuspaineita vastike- maksuihin. Kasvua voidaan hillitä pienentämällä kulutustasoa hyvällä ja tehokkaalla kiinteistön energiataloudellisella ylläpidolla, missä eräänä tekijänä ovat asukkaiden omat energiankäyttötottumukset. Seuraavilla ohjeilla taloyhtiön hallitus haluaa tiedottaa asukkaiden hallinassa olevien laitteiden oikeaa ja energiatehokasta käyttötapaa.

Lämmitys

Lämmitykseen tarvittavan energian talo ottaa kaukolämpöverkosta. Energia siirretään talon läpökeskuksessa patteriverkostoon, lattialämmitysverkostoon (kylpyhuone ja WC) ja lämpimän veden verkostoon. Patteriverkostossa virtaavan veden lämpötila säätyy ulkoilman lämpötilan mukaan. Lattialämmityksen ja käyttöveden lämpötila pidetään aina samana.

Seuraavia ohjeita kannattaa noudattaa asumismukavuuden ja taloudellisen enegiankäytön saavuttamiseksi.

Ilmastointi

Jokaisessa huoneistossa on huoneistokohtainen ilmastointikone. Se pidetään aina päällä, jolloin se huolehtii riittävän hyvälaatuisesta sisäilmasta ja pitää kosteuden poissa rakenteista. Ilmastoinnin tehoa säädetään puhallinnopeuksilla. Normaalioloissa puhallinnopeus on asennossa I tai II. Tilanteissa, joissa raittiin ilman tarve on suuri kuten tuuletettaessa ja saunottaessa, puhallinnopeudeksi valitaan III tai IIII. Suositeltava huoneilman suhteellinen kosteus on 40%. Jos kosteus-% on suurempi, kuten kesällä, kannattaa puhallustehoa nostaa. Talvella tilanne on yleensä päinvastainen. Kosteuden seuraamista varten suositellaan kosteusmittarin hankintaa.

Ilmastointikoneessa on lämmöntalteenottokenno, joka kerää poistuvasta sisäilmasta lämmön ja luovuttaa sen huoneeseen menevälle tuloilmalle. Hyvän lämmöntalteenottokykynsä ansiosta laite säästää lämmitysenergiaa, joten lämmöntalteenotto pidetään aina päällä. Lämmön talteenotto on mahdollista kytkeä pois esimerkiksi kesällä, kun ulkolämpötila on suurempi kuin sisälämpötila, tai kun halutaan jäähdyttää sisäilmaa viileällä yöilmalla.

Ilmastointikoneen käyttökytkimet  Pääkytkin  Lämmöntalteenottokennon kytkin

  Puhallinnopeuden valintaTaloyhtiö on järjestänyt ilmastointikoneen suodattimien vaihdon ja muun huollon kaksi kertaa vuodessa. Asukkaalle kuuluu huoneistossa olevien tulo- ja poistoilmaventiilien puhdistus vähintään kerran vuodessa.

Kiinteistösähkö

Talon kiinteistösähköenergia kuluu suurelta osin talotekniikan laitteisiin, joihin asukkaiden toimet vaikuttavat vain vähän. Porrasvalaistuskin on kytkeytyy liiketunnistimilla, joten käsin ohjattavia valaistuksia on vain muutama. Ainoa merkittavä asukkaiden ohjaama laite on kuivaushuoneen pyykinkuivain, jonka sähkönkulutus on huomattava. Kyseinen laite puhaltaa huoneeseen kuivaa lämmintä ilmaa, joka kerää pyykistä haihtuvaa kosteutta. Se kondensoidaan laitteen lämpöpumpulla vedeksi. Toimintaperiaatteensa johdosta, pyykin kuivatus on erittäin tehokasta. Hyvin lingottu 7 kg lakanapyykki kuivuu jopa tunnissa. Tämän johdosta ei ole mitään syytä valita pitkiä kuivausaikoja ellei siihen ole erityisiä perusteita (paksut vaatteet, matot).

Vesi

Talossamme veden kulutusta seurataan huoneistokohtaisilla mittareilla, joiden mukaan asunnot maksavat käyttämästään vedestä. Lämpimän veden hinta on noin kaksinkertainen kylmään verrattuna. Putkistoissa virtaava lämmin vesi pidetään 55 asteen lämpöisenä. Veden kulutus asukasta ja päivää kohti on ollut noin 110 litraa, mikä yleistä keskiarvoa (155 l/asukas/päivä) selvästi pienempi. Tarpeetonta veden kulutusta on kuitenkin vältettävä, joten kannattaa kiinnittää huomiota omiin käyttötottumuksiin. Vuotavat hanat ja WC-kalusteet on syytä heti korjauttaa (ilmoita isännöitsijälle).